Kontakt

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie
ul. Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
76-100 Sławno

NIP: 839-000-82-02
REGON: 001033958